หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2006 p1

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p1 ปี 2002

Intallation Eviews 5.1 / วิธีการติดตั้ง Eviews 5.1

For Eviews 5.1 Installation:

ไฟล์ ==> download  program  Eviews51

หลังจาก run Eview5.1FullStandard ด้วยการ extracted ไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar

1. จะได้หน้าต่าง Welcome to the Eviews 5.1 update installer

a. กดที่ next

b. Browse then go to C:\Program Files\Eview5.1FullStandard\EViews5 then hit ok

c. กด next

d. แล้วก็ finish

2. ไปที่ desktop ให้ double click ที่ EViews 5.1 By RaSHeeD (หน้าตา   แบบนี้) ให้เลือก "Manual Registration" (ห้ามเลือก  "Auto Registration"!)

ซึ่งพอเรากดว่าเป็น Manual Registration จะได้ หน้าต่างบอกว่า Machine ID เป็นอะไร

3. เปิด  "Eviews_key.exe" ที่อยู่ในโฟลเดอร์  "Eviews_key" เพื่อลงทะเบียน (  C:\Program Files\Eview5.1FullStandard\Eviews_key\Eviews_key.exe ))

a. คัดลอก "Machine ID" จาก  "Manual Registration" ข้างบนมา paste ใส่ Eviews KeyGen.

b. กดปุ่ม  "Key" เพื่อสร้าง Serial# และ Reg No.

c. แล้วก็ลอก serial กับ Reg No. กลับไป Paste ที่ "Manual Registration".

Manual files (pdf) and Help files (hlp) are already updated to version 5.1

GOOD LUCK.

ขอบคุณ คุณ  maxx ครับ


For Eviews 5.1 Installation:

After run Eview5.1FullStandard and extracted

Program fie ==>  download  program  Eviews51

1. You'll got this window (( Welcome to the Eviews 5.1 update installer ))

a. hit next

b. Browse then go to C:\Program Files\Eview5.1FullStandard\EViews5 then hit ok

c. hit next

d. finish

2. Then go to Desktop and run (( EViews 5.1 By RaSHeeD ))

Choose "Manual Registration" (DO NOT choose "Auto Registration"!) , Machine ID shown.

3. Use "Eviews_key.exe" in "Eviews_key" folder to register( it's location is C:Program FilesEview5.1FullStandardEViews5 ))

a. Input your name and copy "Machine ID" from "Manual Registration" to Eviews KeyGen.

b. Press "Key" to get Serial# and Reg No.

c. Paste them to "Manual Registration".

Manual files (pdf) and Help files (hlp) are already updated to version 5.1

GOOD LUCK.